Sprawozdania roczne i półroczne 

data publikacji: 19-06-2007 | 12:48data ostatniej modyfikacji: 24-02-2021 | 14:42
Sprawozdania budżetowe roczne za 2020 rok 24 lutego 2021

Sprawozdania budżetowe roczne za 2020 rok   

Sprawozdanie za I Półrocze 2020 r. 22 lipca 2020

Sprawozdanie za I Półrocze 2020 r.   

Sprawozdanie Rb za 2019 27 lutego 2020

Sprawozdanie Rb za 2019   

Sprawozdanie za I Półrocze 2019 24 lipca 2019

Sprawozdanie za I Półrocze 2019   

Sprawozdania roczne za 2016 24 lutego 2017

Sprawozdania roczne za 2016   

Półroczne sprawozdania 29 lipca 2016

Półroczne i kwartalne sprawozdania   

Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2015 rok 25 lutego 2016

Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2015 rok   

Informacja Zarządu KZC PONIDZIE z wykonania Budżetu za I półrocze 2015 22 sierpnia 2015

Informacja Zarządu KZC PONIDZIE z wykonania Budżetu za I półrocze 2015   

Półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów za okres do 30.06.2015 07 sierpnia 2015

Półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów za okres do 30.06.2015   

Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2014 rok 10 marca 2015

Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2014 rok   

Roczne Sprawozdania Budżetowe za 2014 rok 27 lutego 2015

Roczne Sprawozdania Budżetowe za 2014 rok   

Uchwałą RIO w sprawie opini informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 29 września 2014

Uchwałą RIO   

Uchwała RIO o możliwości zaciągnięcia kredytu przez KZC Ponidzie 16 lipca 2014

Uchwała RIO o możliwości zaciągnięcia kredytu przez KZC Ponidzie   

Uchwała RIO o sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2013 rok 16 lipca 2014

Uchwała RIO o sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2013 rok    

Sprawozdanie Zarządu KZC "Ponidzie" w Busku-Zdroju z wykonania Budżetu Związku za 2013 rok 29 kwietnia 2014

Sprawozdanie Zarządu KZC "Ponidzie" w Busku-Zdroju z wykonania Budżetu Związku za 2013 rok   

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2013 04 marca 2014

Sprawozdanie roczne z wykonania planów dochodów i budżetowych budżetowych za rok 2013 oraz kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie, roczne sprawozdanie o stanie środków bankowych na koniec 2013 roku   

Sprawozdanie Zarządu Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" z realizacji i wykonania budżetu za I półrocze 2009r. 25 sierpnia 2009

Sprawozdanie Zarządu Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" z realizacji i wykonania budżetu za I półrocze 2009r.   

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku za 2008 rok. 10 lipca 2009

Sprawozdanie Zarządu Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku Zdroju z wykonania Budżetu Związku za 2008r.   

Sprawozdanie Zarządu Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" z realizacji i wykonania budżetu z I półrocze 2008r. 27 sierpnia 2008

Sprawozdanie Zarządu Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" z realizacji i wykonania budżetu z I półrocze 2008r.   

Sprawozdanie Zarządu Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" z wykonania Budżetu Związku za 2007r. 14 kwietnia 2008

Sprawozdanie Zarządu Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" z wykonania Budżetu Związku za 2007r.   

Liczba odwiedzin: 182901