Elektroniczny Obieg Dokumentów 

Specjalnie dla organizacji pragnących usprawnić funkcjonowanie jednostki publicznej oraz przepływ informacji wewnątrz niej, polecamy autorski pakiet oprogramowania: Elektroniczny Obieg Dokumentów. Główną jego zaletą jest możliwość bezpośredniego wpływu na kształtowanie się procesu komunikacji, zarówno wewnątrz organizacji, jak również w obszarze zewnętrznego otoczenia. Szczegółowe informacje na www.logito.pl

Podstawą działania oprogramowania jest możliwość archiwizowania oraz tworzenia bazy danych wszystkich dokumentów jednostki publicznej. Poprzez centralny punkt systemu, jakim jest baza danych dokumentów, uprawnieni użytkownicy w sposób zdalny, przy pomocy standardowej przeglądarki internetowej mogą korzystać z możliwości systemu, do których należy zaliczyć:

 • elektroniczne rejestrowanie dokumentów

 • automatyczne wprowadzanie cyfrowej wersji dokumentów do bazy danych oraz ich katalogowanie

 • efektywne zarządzanie (sterowanie) obiegiem dokumentów w strukturze całej organizacji poprzez właściwe dysponowanie czasem pracowników oraz przydzielanie im poszczególnych zadań i procesów

 • definiowanie praw dostępu do poszczególnych spraw oraz dokumentów

 • szybki dostęp do potrzebnych informacji, dzięki możliwości automatycznego wyszukiwania dokumentów według zdefiniowanych parametrów

 • umożliwienie pracy na dokumencie wielu pracownikom

 • nieograniczone możliwości dodawania użytkowników do systemu.

Wśród najważniejszych korzyści wynikających z zastosowania Elektronicznego Obiegu Dokumentów należy wymienić:

 • redukcja kosztów związanych z obsługą obywatel oraz z bieżącą działalnością organizacji

 • podwyższenie jakości obsługi obywatela

 • szybkość przepływu informacji w organizacji

 • planowanie czasu pracy poszczególnych pracowników

 • terminowość oraz sprawność realizowanych zadań

 • uporządkowanie procesów biurowych

 • pełna kontrola oraz ewidencja realizowanych spraw

 • automatyzacja powtarzających się czynności

 • prawdopodobieństwo zaginięcia dokumentów jest zerowe.

Chcąc uzyskać więcej informacji nt. Elektronicznego Obiegu Dokumentów prosimy skontaktować się z naszym ekspertem: bip@ires.pl

Liczba odwiedzin: 389942
telefon: (0 17) 860 21 86 :: e-mail: bip@ires.pl