BIP od 01.01.2004 

Dla organizacji chcących spełnić wymagania zawarte w w/w ustawie oferujemy moduł ires_BIP II, który w powiązaniu z dotychczasowymi modułami BIP zintegruje proces realizacji spraw z internetowym serwisem jednostki publicznej.

Moduł ires_BIP II pozwala w szybki oraz prosty sposób publikować informacje związane z przyjmowaniem spraw oraz stopniem ich realizacji. Dane związane z wszystkimi przyjętymi wnioskami gromadzone są w głównej bazie danych, które są systematycznie aktualizowane wraz z postępem realizacji sprawy.

Dzięki modularnej budowie pakietu ires_BIP zintegrowanie go z drugim etapem BIP jest bardzo proste, pozwala na szybką, jednodniową implementację do istniejącego już Biuletynu Informacji Publicznej.

Dla naszych dotychczasowych klientów ires_BIP II jest oferowany bezpłatnie.

Do głównych możliwość modułu ires_BIP II należy zaliczyć:

    • wprowadzanie danych dotyczących spraw do bazy danych (id sprawy, dane obywatela),

    • publikowanie oraz dalsza edycja informacji związanych z daną sprawą w serwisie internetowym,

    • nadawanie uprawnień dla redaktorów, związanych z obsługą spraw,

    • szyfrowany dostęp do stron zawierających informacje dotyczące stopnia realizacji sprawy.

Moduł ten jest przeznaczony dla organizacji, w których ilość przyjmowanych spraw jest niewielka. W przypadku instytucji większych, codzienne wprowadzanie kilkudziesięciu spraw, a nawet kilkuset byłoby zbyt uciążliwe, pochłaniałoby zbyt dużo czasu oraz wprowadzało niepotrzebny chaos, dlatego specjalnie dla nich polecamy pakiet oprogramowania Elektronicznego Obiegu Dokumentów.

Więcej informacji nt. Elektronicznego Obiegu Dokumentów

Liczba odwiedzin: 389942
telefon: (0 17) 860 21 86 :: e-mail: bip@ires.pl